Moçâmedes - Angola

Bilhetes postais ilustrados de Moçâmedes (antigamente Mossamedes), Angola (África Ocidental Portuguesa).
  • Bilhete postal ilustrado de Moçâmedes, Angola, | Portugal em postais antigos
  • Bilhete postal ilustrado de Moçâmedes, Angola, | Portugal em postais antigos
  • Bilhete postal ilustrado de Moçâmedes, Angola, | Portugal em postais antigos
  • Bilhete postal ilustrado de Moçâmedes, Angola, | Portugal em postais antigos
  • Bilhete postal ilustrado de Moçâmedes, Angola, | Portugal em postais antigos
  • Bilhete postal ilustrado de Moçâmedes, Angola, | Portugal em postais antigos
  • Bilhete postal ilustrado de Moçâmedes, Angola, | Portugal em postais antigos
  • Bilhete postal ilustrado de Moçâmedes, Angola, | Portugal em postais antigos
  • Bilhete postal ilustrado de Moçâmedes, Angola, | Portugal em postais antigos
  • Bilhete postal ilustrado de Moçâmedes, Angola, | Portugal em postais antigos
  • Bilhete postal ilustrado de Moçâmedes, Angola, | Portugal em postais antigos
  • Bilhete postal ilustrado de Moçâmedes, Angola, | Portugal em postais antigos